Brut Bar heter nu Bar Prinsen

Se vår nya sida på http://barprinsen.se/.